#5 Att sätta upp mål - sen då?
Hur motivation och prestation hänger ihop.

#5 Att sätta upp mål - sen då?
Hur motivation och prestation hänger ihop

Begriplig, hanterbar och meningsfull var ett viktigt budskap från vår inspiratör Thomas Nilsson.

Tomas trollband oss alla med en inspirerande föreläsning om att sätta mål kopplat till prestation.

Med en blandning av erfarenheter från sitt eget företagande och sitt uppdrag som mental coach till Charlotte Kalla, fick Thomas många att inse att mål på lång sikt, medellång tid och närtid kan ge fantastiska resultat.

Thomas Nilsson

Missade du den inspirerande föreläsningen, varsågod!

Samarbetspartners